Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a kamenných obchodech Dr.Phone.cz. Internetový obchod provozuje ID Sadai Nazarov, IČ 03941205 , se sídlem Jana Želivského 1777/4, Žižkov, 130 00 Praha. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ID Sadai Nazarov a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pro tento eshop a také pro kamenné prodejny na kterémkoli z odběrných míst Dr.Phone.cz.

Obecné obchodní podmínky

 

 1. Servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení.

 2. Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat.

 3. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 4. Diagnostika závady (zdarma) nebude zákazníkovi účtována ani v případě, že po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního úkonu nebo je-li přístroj neopravitelný. O diagnostiku mobílních telefonů zdarma se jedná pouze v případech, není-li hledání závady komplikované. Jedná-li se o diagnostiku po težkém poškození prístroje s nejednoznačnou a hlubokou závadou, v tomto prípade muže být zákazníkovi naúctována cena 190Kc s DPH. Stejne tak, jde-li o diagnostika závady na zařízení, které je po kontaktu s kapalinou a diagnostika je kvuli oxidaci uvnitř telefonu složitá, muže být zákazníkovi naúctována cena této diagnostiky 290Kc s DPH.

 5. Na provedený servisní úkon i poskytuje servis záruku v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, či přístroj byl do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu Dr.Phone.cz, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska

 6. V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo, dle 4. odstavce Obecných servisních podmínek, účtovat tento úkon jako diagnostiku závady.

 7. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní.

 8. Záruční doba na baterie je 3 měsíců, jako na ostaní náhradní díly. Tato záruka se však nevztahuje na „živostnost“ baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 6 měsíců.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.drphone.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka také slouží k rezervaci položky.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy za zboží či smlouvy za provedený servisní úkon. Kupní smlouva i smlouva o provedení servisního úkonu vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně osobní odběr v kamenné prodejně Koněvova 621/11 , či zvolené odběrné místo Dr.Phone.cz.

 5. Vlastnické právo ke zboží a provedeným servisním úkonům přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny či servisní ceny za provedenou opravu, jeho převzetím.

 6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Dr.Phone.cz dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 7. Prohlašujeme, že veškeré zboží nabízené v rámci internetového obchodu Dr.Phone.cz pochází od oficiálních výrobců.

 1. Objednání zboží či servisních úkonů je možné těmito způsoby: využitím online formuláře na stránkách internetového obchodu (sekce košík); osobním objednáním zboží či servisních úkonů na kterémkoli z našich odběrných míst; telefonicky, naši pracovníci jsou Vám k dispozici od pondělí do neděle na telefonním čísle 602606101 od 10.00 do 19.00 hod.

 2. V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou servisnímu místu k opravě do 6-ti měsíců od dokončení opravy a kontaktování k jejímu vyzvednutí, provede servisní místo fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je servisní místo povinno o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Servisní místo si také může účtovat, podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,–Kč vč. DPH /den.


Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Souhlasí-li zákazník s opravou svého přístroje, bere na zřetel, že závažnější servisní zásahy do hardware i software jsou nevratné. Zejména při pájení logických obvodů, separaci skel z displeje a další individuální opravy a úpravy.

Servis ručí za vyměněné díly a opravu na základní desce. Pokud se přístroj po pádu opraví pouze výměnou dílů po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci s tím, že je možné že přístroj může mít i skryté vady za které servis nebere odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci možných skrytých vad.

Při opravě modelů Apple je nutné, aby měl přístroj odblokován AppleID zejména při nutnosti přeinstalovat software iOS. V případě blokovaného AppleID přístroje není možno software upgradovat a oprava se tak může zdržet nebo nebude provedena vůbec.

Prodejce si vyhrazuje právo dle aktuální vytíženosti dané pobočky prodloužit potřebný čas pro dokončení nově příchozích zakázek. Informace o přibližném čase dokončení nových zakázek vždy sdělí zákazníkovi personál na dané pobočce.

   

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Odstavec platí při vrácení zboží, neptatí pro servisní úkony. Kupující má právo, dle odstavce 6, Objednávka a uzavření kupní smlouvy, podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zákazník bude dodavatelem kontaktován.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

V případě zasílání hotové zakázky službou PPL k vám slouží podepsání převzetí zásilky zároveň jako stvrzení, že byla zakázka dokončena. Od této chvíle vám také běží naše třicetidenní záruka.

Platební podmínky

 

Platební podmínky zákazníka jsou následující:

v hotovosti – při převzetí zásilky, či platby za servisní úkon v místě osobního odběru v kamenné prodejně v Praze, (adresa: Koněvova 621/11, 130 00). V případě osobního odběru je možnost platit pouze v hotovosti.

   

Ceny servisního výjezdu

 

– Praha: paušální cena za dopravu technika 500 Kč včetně DPH
– 
ČR mimo Prahu: cena za km za dopravu technika 12 Kč včetně DPH

Závěrečná ustanovení

 

Zasláním objednávky či odesláním jakéhokoliv formuláře na webových stránkách www.drphone.cz dáváte souhlas k tomu, aby (až do odvolání Vašeho souhlasu) byly Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti ID Sadai Nazarov a třetích stran. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Zaměstnanec ID Sadai Nazarov je oprávněn uložit telefonní kontakt Dr.Phone do paměti zákazníkova mobilního přístroje, bude-li zákazník s tímto úkonem souhlasit.